"> Earthing system-ارت-سیستم ارتینگ-Earth -Earthing -بهترین ارت

کتاب ارت

کتاب ارت
کتاب ارت

Earthing systemارت به طور کلی یک سیستم اتصال زمین از چند قسمت مهم تشکیل شده است :

 1) چاه زمین :

 چاه مهمترین بخش ایجاد یک سیستم زمین است .

ماهیت چاه ارت به نوع خاک منطقه بستگی دارد .

به عنوان مثال ما در استان یزد برای ایجاد یک چاه مناسب ارت

باید حداقل 60 – 80 متر حفاری داشته باشیم اما در استانی

مثل مازندران و یا گیلان این مقدار در حد 2 الی 5 متر است !

در مناطق کوهستانی هم به همین شکل ! یاد دارم که

برای ایجاد یک چاه ارت در یکی از پستهای مرزی در کردستان ناچار شدیم از متخصصین خارجی کمک بگیریم !!

 خاک دارای یک مقاومت ویژه الکتریکی است که با استفاده

از روشهای متداول اندازه گیری مقاومت زمین ( روش میگر )

قابل اندازه گیری است . به طور کلی نحوه حفر چاه به

این صورت است که نخست در قسمتی از زمین که احتمال میرود

کمترین مقدار کلوخ را داشته باشد اقدام به حفاری میکنیم

تا جایی که خاک به رطوبت کافی برسد . سپس چاه را به مدت 2 روز

به فاصله زمانی مشخص آبیاری میکنیم تا رطوبت به حد کافی برسد . حال چاه برای اقدامات بعدی آماده است

 2) میله زمین Ground Rod

 3) سیم اتصال زمین

 4) خاک چاه 

 

 استاندارد رسمی توانیر مقاومت های زیر را برای چاه ارت Earthing system-ارت  الزامی دانسته است :

 

 مصارف خانگی : 3 الی 5 اهم /متر

 مصارف صنعتی . نیروگاهی و شبکه قدرت : 2 الی 3 اهم ./ متر

 مصارف مخابراتی و الکترونیکی : 0.5 الی 2 اهم / متر