"> تاریخچه اتومبیل - خرید و فروش ماشین

تاریخچه اتومبیل

تاریخچه اتومبیل به قرن ۱۹ میلادی برمیگردد

کلمه اتومبیل از ترکیب ۲ کلمه یونانی و لاتین autós  به معنی خود

یا خودکار و ریشه کلمه لاتین mobilis  به معنی حرکت کردن است.

از این کلمه در آن زمان تنها برای تشخیص وسایل نقلیه موتوری استفاده  می کردند.

بعد از استفاده از بخار آب برای قطارها و اتومبیل ها اولین ماشین بنزینی

را مخترع آلمانی و بنیان گذار کارخانه بنز آقای کارل بنز ساخته و به بازار معرفی کرد،

یک سال بعد اولین موتور به شکل مدرن امروزی را به بازار معرفی کرد.

در قرن ۲۰ میلادی رونق بسیاری این صنعت به خود دید.

در اولین آمار رسمی اعلام شده در سال ۱۹۰۰، ۴۰ ٪ از وسایل نقلیه

آن زمان با بخار و ۳۸ ٪ از وسایل نقلیه از الکتریکی بودند و تنها ۲۲٪ از بنزین

به عنوان سوخت استفاده می کردند. از اواسط قرن ۲۰ میلادی بیشتر وسایل نقلیه

از بنزین به عنوان سوخت استفاده کردند و در قرن ۲۱ میلادی دوباره موتورهای الکترونیکی به بازار وارد شدند.