"> صاعقه گیر فعال-صاعقه گیر -صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال-یهترین صاعقه گیر

صاعقه گیر اکتیو

 

 

صاعقه گیر اکتیو
صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیوESE-فعال بخش سوم و کامل کننده یک سیستم حفاظت

در برابر صاعقه، سیستم زمین می باشد و عبارت است

از يك الكترود زمين كه مي تواند با زمين ارتباط الكتريكي برقرار كند

و حتي الامكان بايستي بصورت سطحي اجرا گردد تا بتواند جريان صاعقه

را بدون اينكه هيچگونه اضافه ولتاژي ايجاد گردد. در كمترين زمان

ممكن و با حداقل مقاومت به زمين منتقل كند ،در اين مورد شكل

و ابعاد سيستم زمين مهمتر از مقدار خاص مقاومت زمين است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.