"> شیر اطمینان شیر اطمینان : قطعات یدکی - خرید و فروش ماشین تست شیر اطمینان

شیر اطمینان : قطعات یدکی

شیر اطمینان

پايين ترين فشار شير اطمينان فشار 
مقدار اختلاف فشار پايين تر از نقطه تنظيم شير اطمينان است كه جهت بسته شدن كامل

و محكم شير اطمينان پس از باز شدن و سپس برگشت سيستم به فشار عادي مورد احتياج مي باشد.

ميزان پایین ترین فشار نيز طبق استاندارد مذكور حدود 10% مي باشد.

 

آزمایشگاه شیر اطمینان

مقادير بالاترین فشار و پایین ترین فشار بسته به نوع سيستم انتخاب

طراح متغيير بوده و بطور مثال مي تواند به ترتيب 3% و 4 % انتخاب گردند.

قطعات یدکی شیر اطمینان

تست شیر اطمینان